> شما در حال پرداخت به پومنس هستید

از اعتماد شما به پومنس بسیار سپاسگذاریم

>  حتما موبایل را با کیبرد انگلیسی وارد نمایید !

>  لطفا دلیل پرداخت را کامل وارد نمایید

مثال : پرداخت بابت فاکتور شماره ۰۱

>  واحد مبلغ ریال میباشد

فرم را پر کرده و با خیال راحت پرداخت کنید