ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία με την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

 

  • Eπγος ( ΥΔΚ) Ρώτας Δημήτριος – Πρόεδρος – 6983508423

 

  • Ανθσγος ( ΤΣΕ ) Ηλίας Κολλύρης – Αντιπρόεδρος – 6983513027

 

  • Λγος (ΠΖ) Θεοδώρου Γεώργιος – Γεν. Γραμματέας – 6937453787

E-MAIL : info@pomens.gr